ВОДЕЩИ ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ

За по-висока надеждност, продуктивност и безопасност, по-дълъг експлоатационен живот на оборудване и техника, пестене на ресурси, разходи и въглероден отпечатък

Научете повече

Решения за Електрификация и Автоматизация

Токозахранващи системи за товароподемни кранове и съоръжения, интралогистика, поточни линии, пристанища, средства за придвижване на хора и увеселителни съоръжения Безконтактно предаване на електроенергия / Пренос на данни Позициониращи системи / Интелигентни контролни системи Фестонни кабелоносещи системи / Кабелни макари / Кабели Енкодери и сензорни системи

Научете повече

Задвижваща техника и Решения за подобрения

Електродвигатели / Постояннотокови (DC) електродвигатели Трифазни синхронни генератори / Кранови електродвигатели Зъбни предавки / Редуктори / Средства за визуален анализ на маслата в редуктори / Индикатори за ниво с отдалечена видимост Дрениране на вода и отлагания от редуктори / Влагоабсорбиращи филтър – дихатели за редуктори / Средства за подобрения по редуктори

Научете повече

Решения за Хидравлични и Мазителни системи

Системи за висококачествена микро филтрация за хидравлични и мазителни системи / Влагоабсорбиращи филтър - дихатели Хидравлични филтри / Маслени филтри / Филтърни елементи Мобилни филтърни агрегати / Средства за мониторинг и анализ на състоянието и качеството на маслата / Дехидратация на масла Защита от замърсяване на маслата / Организация на маслени стопанства

Научете повече

Решения за Филтрация и Подготовка на въздух

Процесна филтрация на течности / Филтърни елементи / Филтърни модули / Ръкавни филтри / Филтри за стерилен въздух, пара и технически газове / Филтърни тела / Подготовка на сгъстен въздух Обезпрашаване / Филтри за газови турбини и други / Филтрация на горива, петролни продукти и природен газ / Самопочистващи се филтри / Филтрация на охлаждащи течности и масла / Сепаратори за маслена мъгла

Научете повече

С помощта на водещи световни производители ние сме в състояние да бъдем полезни и в най-трудните условия.

Ние предоставяме услуги за някои от най-големите предприятия в ключови отрасли

Минно дело и преработка на руда

Минно дело и преработка на руда

Металургия

Металургия

Химическа промишленост

Химическа промишленост

Цимент, стъкло и строителни материали

Цимент, стъкло и строителни материали

Производство-на-електроенергия

Производство на електроенергия

Ветрогенератори

Ветрогенератори

Хартия-и-цеулоза

Хартия и цеулоза

Производство-на-дървесни-плоскости

Производство на дървесни плоскости

Защо да изберете нас?

През годините ние се утвърдихме като солиден партньор, способен да предложи качествени решения за проектите и казусите на нашите дългогодишни и нови клиенти. С помощта на водещи световни производители разполагащи с инженерни екипи на най-високо ниво, ние сме в състояние да бъдем полезни и в най-трудните условия.

Като наш клиент, вие имате достъп до продукти, услуги и експертни познания които ще ви донесат ползи като повишаване на надеждността и продуктивността, намаляване на оперативните разходи и удължаване на експлоатационния живот на технологичните и обслужващи машини и съоръжения.

Отправните точки в отношенията нашите контрагенти са:

  • Почтен и открит подход в комуникацията
  • Партньорство водещо до ползи и за двете страни
  • Добре обучен персонал от специалисти

Какво ви предлагаме:

Благодарение на нашия богат набор от продукти, услуги и експертни познания, ние сме в състояние да предложим цялостни решения от един източник ориентирани към повишаване на годността и продуктивността, намаляване на оперативните разходи и удължаване на експлоатационния живот на технологичните и обслужващи машини и съоръжения.

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Досега сте изпитвали усещането, че получавате теоретични съвети от консултанти, но когато става въпрос за внедряване и последващи действия, сте оставени в тъмното? Ние ви предлагаме практически съвети и инструменти, които могат да бъдат внедрени бързо и реалистично във вашите програми за поддръжка на оборудването. Ние също така ще ви дадем реални полезни решения за вашата уникална ситуация, така че да можете да ги въведете в действителност…

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Ние комбинираме професионализъм в инженерните услуги и доставката на оборудване, съоръжения и резервни части, за да предложим най-удачното решение на най-добрата цена. Може да разчитате на нашата помощ при индентефикация на оборудване или компоненти както и на посещение на място за събиране на конкретни данни за ваш проект или текуща нужда от доставка на оборудване и резервни части…

МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

Ние разполагаме с мобилни ремонтни групи, които осъществяват своята дейност на територията на цялата страна. Имаме изграден сериозен опит в монтажа, ремонта и поддръжката на машини и съоръжения от всякакъв тип. Нашия екип от специалисти е разнообразен и се състои от: Квалифицирани заварчици, Монтажници; Механици и шлосери; Хидравлици и монтьори; Електротехници и специалисти по електроника…

СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

ПРОМАКССИС специализира в доставка, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване (модернизация) на повдигателни съоръжения класифицирани от ЗТИП като съоръжения с повишена опасност (СПО). “ПРОМАКССИС” ЕООД е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и притежава удостоверение номер С704 на ГД ИДТН на ДАМТН за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. ПРОМАКССИС има внедрена система за управление на качеството сертифицирана по ISO 9001:2015. Използвайки нас като лицензиран партньор вие подобрявате безопасната среда на вашата компания...

Направете запитване