Аурубис е световният лидер в рециклирането на мед. Компанията произвежда 1 млн.т/г. медни катоди и повече от 1,2 млн.т/г. медни продукти. Аурубис има около 4800 служители в 12 производствени обекта в седем Европейски страни (Германия, Белгия, България, Италия, Швейцария, Великобритания и Словакия).
Компанията произвежда медни катоди от медни концентрати, меден скрап и други рециклирани сурови материали. Те се преработват чрез непрекъснато леене в медни тел и форми, валцовани продукти, също така и специални телове изработени от мед и медни сплави. Благородни метали и набор от други продукти, като сярна киселина и железен силикат също се произвеждат.Ксела произвежда и предлага на пазара строителни материали, гипсови плочи и системи за сухо строителство.
С марките Ytong, Hebel и Silka, Ксела е един от най-големите производители в света на газобетон и калциево-силикатни продукти.
С Fermacell, Ксела дава водещ тон за висококачествени системи за сухо строителство, а чрез Fels, Ксела се превръща в един от водещите производители в Европа на вар и варовик.ИНДУСТРИАЛНИ ДОСТАВКИ

Промакссис има солиден опит в доставката на индустриално оборудване и резервни части. Използвайки нашите услуги вие ще увеличите Вашите ползи, като спестявате време и средства.

Ние комбинираме професионализъм в инженерните услуги и снабдяването с оборудване и резервни части, за да предложим най-удачното решение на най-добрата цена. Вие може да разчитате на нашия процес за оценка на производители и да добавите полезна стойност във вашите дейности.

Като партньор на добре известни и глобално представени компании ние доставяме иновативни и висококачествени продукти за вашите проекти, производство и сервизна дейност.

ПОДДРЪЖКА И ИНЖЕНЕРИНГ

С ноу-хау, натрупано в продължение на прилагането на достатъчно инженерни задачи, поддръжка, монтаж и ремонт на оборудване, нашият екип за инженеринг и поддръжка предлагат монтаж, основен ремонт, ремонт, тест и модификация на голяма разновидност на индустриално оборудване, метални конструкции, машини и съоръжения.

Нашата дългосрочна ангажираност с икономическите субекти, ни изгради като компания, която е наясно с важността на навременните доставки на компоненти за ефективната работа. Ето защо ние сме отговорни да предложим на нашите клиенти рентабилни услуги за поддръжката с кратки срокове на изпълнение и високи стандарти за качество и надеждност.

В допълнение на нашите обширни възможности, с помощта на експертите на нашите международни партньори, ние предлагаме инженерна подкрепа за нашите клиенти. С цел да бъдем предпочитан партньор, ние непрекъснато работим върху осъвършенстването на нашите услуги. Ние намираме точните отговори на индивидуалните изисквания на нашите клиенти.

УСЛУГИ СВЪРЗАНИ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО)

Когато дадено предприятие използва съоръжения с повишена опасност, е важно да се осигури редовната им поддръжка, за да се гарантира, че те ще продължат да бъдат безопасни за употреба. Един от най-добрите начини за постигане на тази цел е да се организира регулярна поддръжка и сервизно обслужване за всяка част от оборудването.

По време на дейностите по поддръжка и ремонт, се определя всяка част, която е износена извън допустимите стойности или е повредена и има нужда от смяна. Това спомага за подобряване производителността на оборудването, както и за осигуряване на безопасност на операторите. Без значение колко са безобидни – индикациите за повреда и нередности, по-добре е да се обърнете към нас, отколкото да съжалявате, когато става дума за безопасност.

В случай на инцидент, включващ съоръжение с повишена опасност, следва официална проверка. В тази ситуация, е важно да бъдете в състояние да докажете, че оборудването е преминало редовна поддръжка. Запазването на копия на сертификати за всяка услуга, може да помогне да се докаже, че предприятието следва всички правни изисквания и може да помогне да освободи предприятието от отговорност за инцидента.

Като лицензирана компания Промакссис предлага набор от услуги по подрръжката на съоръжения с повишена опасност. Използвайки нас като партньор вие подобрявате безопасната среда на вашата компания.