Промакссис ЕООД признава и уважава правото на конфиденциалност на потребителите на този уеб сайт.

Промакссис ЕООД не събира лична идентифицираща информация на лицата, освен когато специално и съзнателно и предоставена такава (като доброволно подаване на e-mail адрес за нашият e-mail актуализиращ списък с новини). Промакссис ЕООД не търгува, продава или заема лична информация, но може да събира или да предоставя обощена статистика за своя сайт и потребителите на други страни. Този уеб сайт събира IP адреси, типа на операционната система, която използва компютъра на посетителя, типа на неговия браузър и посетените от него страници.

Промакссис ЕООД използва обобщени данни, за да извършва статистически анализи на съвкупност от характеристики и поведение на нашите посетители и за да измери интересите и демографските характеристики на потребителите по отношение на специфични области на сайта.

E-mail: info@promaxsys.com