Сервиз на хидравлични, смазочни и изолационни масла

  • Контрол на замърсяването
  • Мониторинг на качеството и годността
  • Филтрация
  • Дехидратация
  • Пробовземане и анализ на маслени проби от повдигателни съоръжения съгласно НБЕТНПС
  • Консултации относно най-добрите практики в машинното смазване
  • Обучения за техническия състав
  • Проектиране на маслени стопанства / складове / отделения
  • Подобрения на смазочни програми
  • Модификация на оборудването

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.