Система VAHLE Powercom® за автоматизирани конвейерни системи

Системите за предаване на данни VAHLE Powercom®, използващи шинопроводни системи VAHLE или инсталации с контактни пръстени, са разработени за интегриране с автоматизирани транспортни системи, управляващи потока от материали. Powercom® осигурява икономичен трансфер на данни без загуба между централната контролна PLC станция и отделните приемници, монтирани на подвижното оборудване.

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.