Oфлайн (циркулационни) филтърни системи OLU

Висококачествена филтрация на хидравлични и мазителни масла. Удължават многократно експлоатационния живот на оборудването и маслата чрез улавяне на частици с големина ≥ 0.5 μm, улавяне на отлагания и абсорбция на вода. Лесен монтаж като допълнителна независима система към агрегати, машини и съоръжения. Осигурени точки за надеждно опробване на маслата.

В хидравликата се приема, че 80% от механичните повреди са причинени от замърсяване в системата. Офлайн агрегатите атакуват замърсяването на вашите системи при източника.

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.