“Giant” (80 l/min) офлайн филтърна система GOLU

Специално проектирана за индустриални хидравлични и мазителни системи. Вискозитет на флуида от 12 cSt до 800 cSt. Филтърни елементи от 1 μ до 12 μ. Възможност за водоабсорбиращи елементи. Системата може да бъде оборудвана със сензор за мониторинг на замърсяването и сензор и дисплей за качеството на маслото. Приложения: хидравлични агрегати, резервоари, големи редуктори и др.

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.