Специализирани електродвигатели IP67, Ex ec и Ex tc, кранови, ролгангови и асинхронни генератори до 10 MVA

IP67 водозащитени електродвигатели

Водозащитени електродвигатели подходящи за помпени станции или "офшорни" приложения с размер на корпуса до 500

Технически характеристики

 • Трифазни асинхронни с накъсо съединен (кафезен) или с навит ротор
 • Мощност: от 37 kW до 1,500 kW
 • Напрежение: от 380 V до 13,800 V
 • Стандартни типове: IM B3, IM B5, IM V1, IM B35
 • Размери: до размер 500
 • Материал на корпуса: Чугун
 • Изолация: F/B
 • Охлаждане тип: IC 411
 • Брой полюси: 2-16 полюса 

Ex ec и Ex tc взривозащитени електродвигатели

(Зона 2 и Зона 22)

Електродвигатели EX ec с повишена безопасност за Зона 2 и Ex tc взривозащитени за Зона 22 - участъци с взривоопасни прахово-въздушни смеси

Технически характеристики за Ex ec (предишно наименование: Ex nA) електродвигатели за Зона 2 – повишена безопасност

 • Оборудване група II, Категория 3G
 • Експлозивна група: IIC (лесно запалими газове или изпарения)
 • Степен на защита: Gc (за редки, краткотрайни експлозивни атмосфери)
 • Температурни класове: T1, T2, T3 до 200°C
 • Мощност: от 55 kW до проблизително 5,000 kW
 • Напрежение: до 13.8 kV (за 50 и 60 Hz)
 • Стандартни типове: IM B3, IM B5, IM V1, IM B35
 • Всички стандартни размери
 • Различни класове на защита и начини на охлаждане

Технически характеристики за Ex tc електродвигатели за Зона 22 – участъци с взривоопасни прахово-въздушни смеси

 • Оборудване група II, Категория 3D
 • Експлозивна група: III (непроводим прах)
 • Степен на защита: Dc (за случайни, краткотрайни експлозивни атмосфери)
 • Максимална температура на повърхността: до 125°C
 • Мощност: от 55 kW до проблизително 5,000 kW
 • Напрежение: до 13.8 kV (за 50 и 60 Hz)
 • Стандартни типове: IM B3, IM B5, IM V1, IM B35
 • Всички стандартни размери
 • Различни класове на защита и начини на охлаждане

Кранови електродвигатели

За най-тежките условия на работа, с до 600 старта на час

Технически характеристики

 • С постоянен или променлив ток (с накъсо съединен или с навит ротор)
 • Мощност: от 2,2 kW до 2000 kW
 • Напрежение: до 690 V
 • Режими на работа: S2, S3, S4
 • Стартове на час: до 600 старта
 • Обороти: от 350 до 1,500 min-1
 • Въртящ момент: до 16,000 Nm
 • Стандартни типове: B3, B5, B35, V1
 • Размери: от 100 до 560
 • Корпус: Чугун или стомана (по заявка)
 • Крайща на валовете: конични или цилиндрични, с 1 или 2 края
 • Охлаждане тип: Самоохлаждане, принудително охлаждане, без вентилатор, с топлообменник
 • Клас на защита: IP23, IP55 и IP56
 • Полюси: 4-16

Ролгангови електродвигатели

Здрава и надеждна конструкция с размери по спецификация на клиента

Технически характеристики

 • Трифазни ролгангови електродвигатели с кафезен ротор
 • Напрежение: до 1,000 V
 • Размери: до височина на вала 400
 • Подходящи и за работа с инвертор
 • Корпус: Стандартен чугунен, опционално от стомана
 • Термална изолация: Клас “F” (опционално “H”)
 • Клас на защита: IP 55 (опционално IP 66)
 • Тип на охлаждането: IC 410

Генератори

Трифазни асинхронни генератори до 10 MVA

Технически характеристики

 • Трифазни асинхронни генератори с кафезен или навит ротор
 • Мощност: от 110 kVA до 10,000 kVA 
 • Напрежение: от 180 V до 13.8 kV
 • Честота: 50 и 60 Hz
 • Всички класове на защита и типове вентилация
 • Полюси: между 2 и 16

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.