Агрегат (1,5 l/min) Mini Water VAC

Вакуумните дехидратиращи устройства премахват течности, газове и твърди замърсявания, които са корозивни и допринасят за намаляване на живота на машината. Замърсяването с вода, газ и твърди частици значително увеличава разходите за поддръжка и допринася за нежелани повреди или пълна негодност на машината. Mini Water Vac предлага защита срещу неизправности, повреди и пълна негодност. Дехидратиращите устройства също така защитават околната среда, като намаляват консумацията и изхвърлянето на масло, заедно с присъщите им разходи и проблеми.

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.